Latest News

Hãy như cây bút chì

Giống như cây bút chì, tại sao không?

Nó sẽ có muôn ngàn màu sắc

Hoàn hảo một cách tuyệt vời
Nhẹ nhàng về màu sắc

Đẹp một cách rất dễ thương

Quá nhiều cung bật cảm xúc


Tags:

Chú ý trước khi phát biểu:

Bạn có thể trả lời ẩn danh hoặc dùng các tài khoản của các mạng xã hội như blogger, wordpress.. tuy nhiên bình luận của bạn có thể bị gỡ bỏ nếu nội dung không phù hợp.

0 nhận xét

Leave a Reply