Latest News

Thông báo đẩy mạnh phát triển đoàn viên

THÔNG BÁO

Về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên mới – lớp đoàn viên Lý Tự Trọng 6 tháng cuối năm 2009

Căn cứ công văn số 675/ĐTN ngày 16/7/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên mới – lớp đoàn viên Lý Tự Trọng trong 6 tháng cuối năm 2009;

Ban Thường vụ Đoàn Sở đề nghị Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện như sau:

- Rà soát lực lượng thanh niên tại đơn vị nằm trong độ tuổi kết nạp Đoàn để giới thiệu (hoặc tổ chức) cho thanh niên được tìm hiểu về tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nếu đơn vị không có điều kiện tổ chức, báo cáo về Thường trực Đoàn Sở để mở lớp.

- Tổ chức kết nạp theo đúng quy trình Điều lệ Đoàn (tổ chức lễ, trao thẻ, gắn huy hiệu Đoàn).

- Đối với Đoàn Trường Cao đẳng Nghề thành phố, Đoàn Trường Hermann Gmeiner tập trung tổ chức lớp cảm tình Đoàn cho sinh viên và quan tâm làm tốt công tác phát triển Đoàn. Đoàn Trường Cao đẳng Nghề thành phố tiếp tục vận động kết nạp sinh viên vào tổ chức Hội (thông qua Ban vận động) tiến tới thành lập Hội Sinh viên của Trường, Đoàn Trường Hermann Gmeiner phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Đội quận Gò Vấp chú ý tổ chức tốt hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong, phấn đấu tất cả học sinh, sinh viên của trường đều được tham gia vào tổ chức của Đội, Đoàn, Hội.

Rất mong lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện giúp Đoàn thanh niên tại đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Cơ sở Đoàn;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Lượng Thị Tới

Tags:

Chú ý trước khi phát biểu:

Bạn có thể trả lời ẩn danh hoặc dùng các tài khoản của các mạng xã hội như blogger, wordpress.. tuy nhiên bình luận của bạn có thể bị gỡ bỏ nếu nội dung không phù hợp.

0 nhận xét

Leave a Reply