Latest News

Dự thảo văn kiện đại hội đoàn Sở lần VI


- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ V (2007 - 2012) (tải về)
- PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ (2012 - 2017) (tải về)
Tags:

Chú ý trước khi phát biểu:

Bạn có thể trả lời ẩn danh hoặc dùng các tài khoản của các mạng xã hội như blogger, wordpress.. tuy nhiên bình luận của bạn có thể bị gỡ bỏ nếu nội dung không phù hợp.

0 nhận xét

Leave a Reply